PUBLIKÁCIÓK

KIRÁLY ZSOLT HONLAPJA

 


KÖNYVEK, CIKKEK, TANULMÁNYOK  Király, Zs. (1997). Áldás vagy átok? Az angol középfokú nyelvvizsga a tanár szemszögéből. Testing Matters. 1997. okt.
 Király, Zs. (1998). Felkészülés/felkészítés az állami nyelvvizsga fogalmazási feladatára. Nyelvvizsga Fórum. 1998. ápr.
 Király, Zs. (1998) A nyelvvizsga témaköreivel kapcsolatos szókincs tanítása előkészítő kurzusokon. Nyelvvizsga Fórum. 1998. ápr.
 Király, Zs. (1998). The Instructive Case of the CETT ELTE Staff Appraisal Scheme of 1995. Pre-Service Teacher Education Resources Pool Newsletter. 1998. ápr.
 Király, Zs. (1998). Blackbird - Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Király, Zs. (1998). Blackbird - Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam – tanári kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Halápi, M.; Jilly, V.; Király, Zs.; Nagy, I. Testing Issues in Teacher Education (Chapter 3) (1999). In: English Language Education in Hungary – A Baseline Study. Nikolov, M.; Major, É.; Fekete, H. (Eds.) Budapest: The British Council Hungary.
 Halápi, M. & Király, Zs. (1999).University and College Requirements (Chapter 7) In: English Language Education in Hungary – A Baseline Study. Nikolov, M.; Major, É.; Fekete, H. (Eds.) Budapest: The British Council Hungary.
 Griffiths, J.; Király, Zs; Ryan, C.; (Eds.) (2002). Curriculum for the B.Ed. TEFL (four-year programme), Sixth Edition. Budapest: CETT-ELTE. http://cett.elte.hu/Cetprog.htm
 Király, Zs. (2004) Vizsgaleírás a kétszintű angol érettségi vizsgához – Hallott szöveg értése. Budapest: OKÉV.
 Király, Zs. (2004). A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata: egy lehetséges értékelési rendszer tervezete. Pedagógusképzés. 2 (31), 2004. 2. pp. 55-75.
 Király, Zs. (2005). A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata: egy lehetséges értékelési rendszer tervezete. (A Magyar Gallup Intézet honlapján, a fenti folyóiratcikk bővebb változata). http://oktatas.gallup.hu/Opinion/041027_kiralyzsolt.pdf
 Király, Zs. (2005). Internal Appraisal Systems for the Assessment of the Performance of Teachers in Hungarian Secondary Schools. Doktori disszertáció. Glamorgan: University of Glamorgan, UK. (Kiadatlan.)
 Dean, M.; Sharman, E.; Sikorzynska A.; Halápi, M.; Király, Zs.; Lukács, K.; Nagy, I.; Szálkáné Gyapai, M. (2007). In: New Opportunities - Intermediate Language Powerbook. (pp. 22, 32, 42, 60, 64, 72, 82,-102.) Harlow: Pearson Education/Longman.
 Király, Zs. (2007). Angol-magyar tematikus szótár, valamint kötő- és töltelékszavak szótára. In: Angol-Magyar nyelvvizsga-szótár. Gál E. (Ed.) (pp. 3–62.) Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Király, Zs. (2008). Felmérő teszt hetedik osztályos tanulók számára – hallott szöveg értése. Budapest: Újbudai Pedagógiai Intézet. https://docs.google.com/file/d/0B-sJTDhePTiYZmhVc0tPWUVhRGc/edit?usp=sharing
 Király, Zs. (2008). Az újbudai hetedik osztályos tanulók angol hallott szöveg értését vizsgáló felmérő teszt eredményinek értékelése. Budapest: Újbudai Pedagógiai Intézet. https://docs.google.com/file/d/0B-sJTDhePTiYZmhVc0tPWUVhRGc/edit?usp=sharing
 Király, Zs. (Ed.); Jilly, V.; Halápi, M., (2009). Bluebird 1 – Tankönyv a középszintű érettségihez. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Király, Zs. (Ed.); Jilly, V.; Halápi, M., (2009). Bluebird 2 – Tankönyv a középszintű érettségihez. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Király, Zs. (Ed.); Jilly, V.; Halápi, M., (2009). Bluebird – Munkafüzet. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Király, Zs. (Ed.); Jilly, V.; Halápi, M., Ryan, C. (2009). Bluebird – Tanári kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 Király, Zs. (2010). Felmérő teszt hetedik osztályos tanulók számára – hallott szöveg értése. Budapest: Újbudai Pedagógiai Intézet. https://docs.google.com/file/d/0B-sJTDhePTiYUllSczlFcXZ3U00/edit?usp=sharing
 Király, Zs. (2010). Az újbudai hetedik osztályos tanulók angol hallott szöveg értését vizsgáló felmérő teszt eredményinek értékelése. Budapest: Újbudai Pedagógiai Intézet. https://docs.google.com/file/d/0B-sJTDhePTiYUllSczlFcXZ3U00/edit?usp=sharing
 Király, Zs. (2011). A tanári teljesítmény értékelése és a tanárok előmeneteli rendszere az angol közoktatásban. In: Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Falus, I. (Ed.) (pp. 25-46.) Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
 Király, Zs. (2011). In: A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Kotchy Beáta (Ed.) Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
 Király, Zs. (2012). Az angol érettségi "hallott szöveg értése" feladatának gyártási technológiája. Modern Nyelvoktatás. 2012:(3) pp. 55-66.
 Király, Zs. (2013). Tanártovábbképzés Angliában. In: Pedagógus-továbbképzés – Nemzetközi áttekintés. Falus, I. (Ed.) (pp.79-138.) Eger: Líceum Kiadó.
 Király, Zs. (2013). Tanári pályamodell az angol közoktatásban. Plenáris előadás az „Életpályautak" című konferencián a pedagógusképzés támogatását szolgáló TÁMOP-3.1.5. kiemelt uniós projekt keretében, 2013. június 5-én. Budapest: Oktatási Hivatal. http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_beszamolo
 Király, Zs. (2013). Tanfelügyelet, szakfelügyelet és/vagy teljesítményértékelés. A mai magyar helyzet. Pedagógusképzés, 10-11 (39-40), 2012-2013. pp. 5-8.  Király, Zs. (2013). Tanfelügyelet, szakfelügyelet és a tanári teljesítmény értékelése Angliában. Pedagógusképzés. 2012-2013 10-11 (39-40), 2012-2013. pp. 25-45.  Király, Zs. (2013). Horváth József: Íráspedagógiai tanulmányok – recenzió. Modern Nyelvoktatás. 2013.
 Király, Zs. (2013). A pedagógus gyakornoki időszak Angliában. A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása „A "Gyakornoki Minősítő Vizsgák" és a "Pedagógus jelöltek felkészítése" pilot projektek és a minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és gyakorlati tesztelése” tárgyú kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenység keretében. (64 oldal.)
 Király, Zs. (2014). Pedagógus előmeneteli rendszer Angliában. A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében. (61 oldal, az országtanulmányokat tartalmazó kötetben.)
 Király, Zs. (2014). Magyar szempontból fontos rendszerelemek az angol közoktatásban – négy tanulmány, 2010-2013.  Király, Zs. (2015). It’s payback time: some thoughts about student feedback In: Inspirations in Foreign Language Teaching – Studies in applied linguistics, language pedagogy and language teaching in honour of Peter Medgyes, Dorottya Holló & Krisztina Károly (Eds), Pearson Education, Harlow. (pp. 102-127).
 Király, Zs. (1998-2016). Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny hallott szöveg értési feladatai. Oktatási Hivatal. http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/oktv
 Király, Zs. (2003-2016). Érettségi feladatok – angol hallott szöveg értése. (részben Jilly Viktorral) Oktatási Hivatal. http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/erettsegi

 

 

2015. június 27.