NÉVJEGY

KIRÁLY ZSOLT HONLAPJA

 

 

 

 

 

 NÉVJEGY  JELENLEGI MUNKAHELY: Tanszék: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék Beosztás: habilitált egyetemi docens tanszékvezető-helyettes  TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉGEK: 2015: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Habilitált doktori cím. 2001 - 2005: University of Glamorgan/University of South Wales, Egyesült Királyság. PhD tanulmányok. A PhD fokozat honosítva a Neveléstudományok tudományágban. 1973 - 1979: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. angol nyelv és irodalom, valamint földrajz szak; Középiskolai tanári diploma. 1972 - 1973: Katonai szolgálat. 1971 - 1972: Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola. Nyomdai montőr végzettség. 1967 - 1971: Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest. Érettségi. 1964 - 1967: I. ker. Attila utcai Általános Iskola, Budapest. 6-8. oszt. 1963 - 1964: XIV. ker. Telepes utcai Általános Iskola, Budapest. 5. oszt. 1959 - 1963: XIV. ker. Szőnyi úti Általános Iskola, Budapest. 1-4. oszt.  KORÁBBI MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK: 1992-től: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanárképző Központ (CETT), majd 2006 óta Angol Nyelvpedagógia Tanszék, Budapest; 1992 és 2005 között egyetemi tanársegéd, 2005 és 2015 között egyetemi adjunktus, azóta habilitált egyetemi docens. 1998-2002: Az Angol Tanárképző Központ tanszékvezető-helyettese. 2010 óta: Az Angol Nyelvpedagógia Tanszék megbízott tanszékvezetője. 2014 óta: Az Angol Nyelvpedagógia Tanszék tanszékvezető-helyettese. 1987 - 1992: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium, Budapest; vezetőtanár, angoltanár. A Fővárosi Pedagógiai Intézet által szervezett szakmai továbbképző tanfolyamok vezetése (angol szakmódszertan), osztályfőnök. 1980 - 1987: Petőfi Sándor Gimnázium, Budapest; angol és földrajz szakos tanár, osztályfőnök. 1980 - 2001: Európai Nyelvek Stúdiója nyelviskola; nyelvvizsga-előkészítő kurzusok. 1979 - 1980: Szellemi szabadfoglalkozású tanár, fordító és tolmács.  EGYETEMI OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG: Áttekintés:
Az angol mint idegen nyelv oktatása, módszertani és alkalmazott nyelvészeti órák tartása, angoltanár képzés, tanár-továbbképzés, kurzusok és képzési programok tervezése és szervezése, szakdolgozat-vezetés és bírálat, PhD képzés. Kiemelt szakterületek:
Nyelvfejlesztés, angol szakmódszertan, tananyagírás, tesztelés, a hallott szöveg értése, kiejtés, a tanári munka értékelése, oktatási rendszerek (magyar és angol). Kurzusok az angol BA és MA programokban: Nyelvfejlesztés:
Nyelv- és stílusgyakorlatok (általános nyelvfejlesztés, készségfejlesztő nyelvfejlesztés) Szakmai nyelvhasználat
Kiejtésfejlesztés
Kommunikációs készségfejlesztés Az angol mint idegen nyelv oktatásának módszertana:
Általános módszertani kurzusok
A kiejtés tanítása
Tesztelés
Nyelvvizsgáztatás
A hallott szöveg értésének tanítása
Vizsga-előkészítés
Kurzustervezés
Tankönyv- és tananyagelemzés
Dalok használata az idegennyelv-oktatásban Kurzusok a Nyelvpedagógiai doktori programban:
Professzionális tananyagok írása az angol nyelv oktatásához szeminárium
A tanári munka értékelésének aspektusai és módszerei szeminárium
A hallott szöveg értésének készsége szeminárium  OKTATÁSSZERVEZÉS: 2010-től: Az ELTE Angol-Amerikai Intézete Angol Nyelvpedagógia Tanszékének megbízott tanszékvezetője, majd 2014-től tanszékvezető-helyettese. Feladata a tanszék munkájának szervezése és irányítása, valamint a tanszék képviselete intézeti és kari szinten. 2010: A BA szintű, külföldi hallgatók számára indított ún. Angol Előkészítő Éves Program megbízott vezetője, kidolgozója, a program beindítója és szervezője, majd felügyelője 2013-ig. 2006: Az ELTE Angol-Amerikai Intézete Angol Nyelvpedagógia Tanszékének egyik alapítójaként az új tanszék profiljának kidolgozása a kialakulóban lévő többlépcsős oktatási rendszerhez, rövid- és hosszútávú kurzustervezés, valamint a BA szintű kurzusok koordinálása. 2006: Részvétel az angol szakos tanári MA program kidolgozásában. 1998 - 2002: Az Angol Tanárképző Központ tanszékvezető-helyettese, a tanszék munkájának szervezése és irányítása, valamint a tanszék képviselete intézeti és kari szinten. 1992 - 2002: Részvétel az Angol Tanárképző Központ programjának kidolgozásában, a tanterv megírásában.  KUTATÓMUNKA: 2014 -2015: Tanulmány az angol tanári pályamodell felső szintjeiről, „A Pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása” című TÁMOP projekt keretében. 2013: Tematikájában a korábbi TÁMOP projektekhez kapcsolódó tanulmány az angol tan- és szakfelügyeleti rendszerről. 2010 - 2013: TÁMOP projektek, amelyekben az ELTE PPK-hoz, az ELTE BTK-hoz és az egri Eszterházy Károly Főiskolához tartozó kutatótársakkal együtt vettem részt. Ekkor indult a „Társadalmi Megújulás Operatív Program regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére” TÁMOP projekt, amelynek 13. alprojektjéhez (Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz) két (egy magyar és egy angol témájú), tanulmány megírásával járultam hozzá. 2011-ben a „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása” projekt következett, amelyben egy Angliáról szóló tanulmányt készítettem. 2010: Az Újbudai Pedagógiai Intézet 2008-as projektjének (a kerület összes hetedik osztályos tanulóinak angol hallott szöveg értési készségének felmérése) második fázisa, új feladatokkal és új tanulmánnyal. 2008: Az Újbudai Pedagógiai Intézet kezdeményezésére a kerület összes hetedik osztályos tanulóinak angol hallott szöveg értési készségének felmérése: a feladatokat és a hanganyag elkészítése, majd egy elemző beszámoló tanulmány elkészítése az eredményekről. 2007 - 2009: A Bluebird projekt (Akadémiai Kiadó), amelynek során két kollégámmal, az én szerkesztésem mellett, egy olyan, a magyar érettségire készülő tanulók számára írt könyvet hoztunk létre, amely véleményünk szerint minőségben felveszi a versenyt a konkurens külföldi kiadványokkal, és kifejezetten a magyar tanulók igényeire és az érettségi követelményeire épül. A könyv két kötetből áll, és hanganyag, munkafüzet és tanári kézikönyv is tartozik hozzá. 2007: New Opportunities - Intermediate Language Powerbook projekt, amelyben az akkoriban egyik legnépszerűbb angol nyelvkönyv munkafüzetét igazítottuk hozzá az új magyar érettségi követelményeihez. Ebben a projektben én a hallott szöveg értése vizsgaelem kérdéseivel foglalkoztam. 2005: Ebben az évben fejeztem be PhD tanulmányaimat, és ekkor védtem meg a doktori disszertációt is. Ugyanekkor Magyarországon is publikáltam egy írást a tanári teljesítmény mérésének egy lehetséges modelljéről, amely nagy feltűnést keltett, mert ebben az évben kellett az iskoláknak egy ilyen értékelő rendszert kidolgozniuk. 2004: Ettől az évtől kezdve (a mai napig) az érettségi projekt eleinte évente háromszori, majd később kétszeri feladatírási, hanganyag-előállítási és bizottsági tagsági feladatot jelent. Én – Jilly Viktorral együtt - a hallott szöveg értése vizsgaelemért vagyok felelős. Egy-egy kétszintű vizsga előállítása mintegy három hónapos munkát igényel. 2002: Az érettségi projekt – most már az Oktatási Hivatal égisze alatt – ebben az évben indult be igazán intenzíven. Ekkor írtuk meg a vizsga ideiglenes specifikációját, majd ezután elkezdtük a próbafeladatok előállítását, amelyeket a következő két évben (két alkalommal) ki is próbáltunk egy nagy (reprezentatív) mintán. Az eredményeket analizáltuk, majd véglegesítettük a vizsgaleírást. 2001: Ebben az évben kezdtem meg PhD tanulmányaimat a University of Glamorgan (Egyesült Királyság) egyetemen, és szinte azonnal intenzív kutatásba is kezdtem a majdani disszertációval kapcsolatban, az első fázisban a hatalmas szakirodalmi anyag feldolgozása volt a feladat, majd 2002-től belekezdtem egy nagyszabású magyarországi adatgyűjtésbe. Ezután közel két éven át az anyag feldolgozásával és a disszertáció megírásával foglalkoztam. 1998: Ettől az évtől kezdve kezdtem intenzíven foglalkozni a tanári teljesítmény mérésének kérdésével. A Bokros-csomagot követő elbocsátási hullám kellemetlen tapasztalataiból kiindulva bízott meg tanszékvezetőm egy kollégámat és engem azzal a feladattal, hogy alakítsunk ki egy olyan belső értékelési rendszert, amely alkalmas lehet a teljesítmények összehasonlítására. A projekten több mint egy évig dolgoztunk, és el is készítettünk egy rendszert, amelyet aztán a tanszék közel egy évtizedig (megszűnéséig ) használt is. Egy angol nyelvű publikáció is született a projektből. 1998 - 1999: Ekkor indult az új érettségivel kapcsolatos program, amelynek első, előkészítő fázisa egy átfogó tanulmány megírása volt az angol nyelvtanítás magyarországi helyzetéről a The British Council Hungary vezetésével. Ebben az első tanulmánykötetben két tanulmány elkészítésében működtem közre, az egyik az egyetemi felvételikkel, a másik a tanárképzéssel foglalkozott. 1996 - 1998: A Blackbird projekt (Akadémiai Kiadó), amelynek során az akkor még monopóliummal rendelkező ITK (Rigó utca) középfokú állami nyelvvizsgájára előkészítő tankönyvet írtam. Ekkoriban itt egy nagyon komoly „lyuk” volt a tankönyvpiacon, mert néhány feladatgyűjteményen és két, ekkorra már módszertanilag és tartalmilag is elavult tankönyvön kívül semmilyen más előkészítő anyag nem volt hozzáférhető. Munkámat – módszertani ismereteimen kívül - nyelviskolai tapasztalataimra alapoztam, és az elkészült anyagokat azonnal ki is próbáltam a csoportjaimban. A feladatközpontú, érdekes anyagokat és hasznos információkat tartalmazó könyv mind a mai napig népszerű, és egy egész generációnak az alaptankönyve volt. A könyv írásával egy időben több cikket is publikáltam a nyelvvizsgával kapcsolatban, valamint számos konferencián adtam elő erről a témáról.  SZAKMAI-KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG: Az angol nyelvi Középiskolai Tanulmányi Verseny versenybizottságának tagja 1988 óta, elnöke 2000 óta.
A kétszintű angol érettségi feladatait kidolgozó bizottság tagja 2002 óta.  KITÜNTETÉS: 2013: Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés.

 

2015. június 27.